Stichting Dorpsbehoud Papendrecht
Papendrecht, een dorpsgezicht waard!

Watersnoodramp 1953 herdacht.

01-02-2023

Op 1 februari 2023 werd herdacht, dat het 70 jaar geleden was, dat Nederland werd getroffen door de Watersnoodramp, die aan 1836 mensen het leven kostte.In Papendrecht werd die herdenking ’s morgens vorm gegeven in samenwerking met de Gemeente Papendrecht, op initiatief van burgemeester Mevrouw Jetten.

HERDENKING BIJ DE DIJKPAAL AAN DE NOORDHOEKDe dag begon om half tien ’s morgens bij de gedenk(dijk)paal aan de Noordhoek (in 2003 onthuld door Ir. J.T.W. Visser).Bloemen werden gelegd door Mevrouw Jetten en namens Dorpsbehoud door Theo Viveen (die het mozaïek bij de waterbushalte heeft ontworpen).
De namen van de Papendrechtse slachtoffers werden genoemd:
Grietje Johanna Kraal, 1 jaar en Aart Willem Veth, 46 jaar,waarna een ogenblik stilte in acht werd genomen.

HERDENKING IN HET GEMEENTEHUIS
Om praktische redenen was ervoor gekozen het vervolg van de herdenking met enkele presentaties en toespraken, in het Gemeentehuis voort te zetten.
Aldaar schetste de burgemeester in het kort de gebeurtenissen, van de doorbraak tot en met het herstel van het Gat.Vervolgens werd gekeken naar de presentatie Dijkwerken van Muziekvereniging Excelsior, met het bijbehorende muziekstuk, dat speciaal voor Excelsior is gecomponeerd ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan. Ook hierin beelden van de watersnood.
De daarop volgende presentatie (gemaakt door vrijwilliger Rein Punselie) werd ingeleid door de voorzitter van Dorpsbehoud. Hierin een overzicht van het verloop van de dijkdoorbraken in Zeeland, Zuid-Holland en West Brabant, indringende foto’s van die rampgebieden, beelden van Papendrecht en van de start en voltooiing van de Deltawerken.
Aansluitend werd door de voorzitter gesproken (voor toespraak klik hier).
Alle aanwezigen waren zeer onder de indruk van deze herdenking.

HAL EN BIBLIOTHEEK
In de hal van het gemeentehuis een schilderij van de dijkdoorbraak, geschilderd door Jan Vergeer (zoon van Juffrouw Koppelaar) uit de collectie van Museum Dorpsbehoud en op een van de informatieborden een presentatie met beelden van de dijkdoorbraak in Papendrecht.
In de bibliotheek een grote overzichtskaart met de overstroomde gebieden en diverse boeken over die tijd. Dit alles is de komende weken nog te zien.

OFFICIëLE OPENING TENTOONSTELLING MUSEUM DORPSBEHOUD
’s Avonds vond de officiële opening in Museum Dorpsbehoud plaats van de tentoonstelling: ‘WATERSNOOD 1953, het herdenken waard’. Vanwege de beperkte ruimte uitsluitend voor genodigden, met als zeer bijzondere gasten nabestaanden van de slachtoffers (zoon van de verdronken Aart Willem Veth) en Teus en Greetje Kraal (broer en zus van de omgekomen Greetje Kraal).
Verder de heer Van der Borg (wethouder Cultuur van Papendrecht), de heer Zwijnenburg en mevrouw Groeneveld (Woonkracht 10, die momenteel de huizen aan het Weense Plein verduurzaamt) Mevrouw Groenenberg (Waterschap Rivierenland, verantwoordelijk voor de waterveiligheid en de dijken), Mevrouw Van de Velde-Dekker (dochter van aannemer Gerrit Dekker, die de leiding had over het herstel van de dijk) en Hans Huisman van Papendrecht.net Natuurlijk ook onze vrijwilligers.
Onder aller toeziend oog werd een schilderij van de dijkdoorbraak onthuld door Wim Veth (hij was 2 jaar oud, toen zijn vader verdronk) en Teus Kraal, die 6 jaar was toen zijn zusje verdronk.

FAMILIE KRAAL
Uit Ken uw Dorp 2003:“Boer Hannes Kraal in het Westeind was in de vroege ochtend van die 1e februari nog aan het melken met zijn neef Aart, toen het water al onder de schuurdeur door kwam. Geprobeerd werd het vee naar boven te krijgen, maar de koeien raakten in paniek en waren niet meer aan te sturen. Zoon Teus en neef Aart werden meegesleurd in een boomstruik, waar ze later uit werden gehaald. Vader Kraal had in een reiswiegje zijn dochtertje Greetje, maar de wieg werd uit zijn handen geslagen door het stromende water en de storm. Twee dagen later werd het kleine meisje, nog maar 1 jaar oud, gevonden door een buurman, waarmee de familie in diepe rouw werd gedompeld”.
Zoon Teus vertelde zelf hoe hij de watersnood had beleefd. Naast het verschrikkelijke verlies van zijn 1 jaar oude zusje Greetje, was hem ook bijgebleven de hulp, die de familie kreeg in de buurt. Maar ook de ontreddering van zijn vader, die bijna al zijn vee verloor. Maar er kwam hulp van het Rampenfonds, waardoor vader Hannes Kraal vee kon vervangen en – heel bijzonder - zijn vader kreeg uit Friesland ook een koe, van mensen die ze niet kenden. De familie was hiervan diep onder de indruk.

FAMILIE VETH
Over de familie Veth werd door de voorzitter een stukje herhaald uit het gesprek, dat zij in 2003 had met Wim’s zuster Jannie, inmiddels overleden.
Aart Willem Veth woonde met zijn gezin op ’t Zand, hij werkte bij ‘de kabel’ en was in de nacht van 31 januari aan het werk, toen de verhalen rondgingen dat het in Papendrecht spookte. Hij maakte die nacht zijn werk af, ging ’s morgens nog even helpen bij familie aan de Hoogendijk, maar toen wou hij toch echt naar huis. Dat kon niet meer, want de dijk was toen al doorgebroken. De drang om bij vrouw en kinderen te zijn was te groot. Hij zag een roeibootje en besloot de oversteek te wagen. Het bootje voer ergens op, kantelde en Wim kwam in het sterk stromende water terecht. De familie moest het slechte nieuws worden gebracht: Wim, 46 jaar, was verdronken, maar nog niet gevonden. Voor de familie Veth begon toen het wachten. Zoon Cor had op 11 maart ’s middags vrij genomen om zijn vader te gaan zoeken en hij vond hem, bijna zes weken later. Daarmee kwam een eind aan de onzekerheid, maar het verdriet ging nooit meer over. Hij liet een vrouw van 42 jaar en zeven kinderen achter.
Aansluitend legde bestuurslid Mario Borghouts (had de leiding over het samenstellen van de tentoonstelling, met hulp van Theo Viveen, Gert de Jong en Frits Schorer) uit wat er allemaal te zien is en dat is veel!!
Behalve foto’s, kranten, Ken uw Dorp artikelen, boeken en kinderspeelgoed uit die tijd is er ook een indrukwekkende presentatie, gemaakt door Theo Viveen.
Alle aanwezigen waren het erover eens, dat ook deze opening ontroerend en indrukwekkend was.
De tentoonstelling is te zien op zaterdagmiddag van 14 – 16 uur tot en met 24 juni.
De toegang is gratis (maar vrijwillige bijdragen zijn welkom).Voor groepen buiten openingstijden uitsluitend op afspraak en tegen een vergoeding.
Voor aanvragen: contact@dorpsbehoudpapendrecht.nl

Zie voor meer foto’s: Klik hier (Foto’s gemaakt door Theo Viveen en Hans Huisman).

Terug naar overzicht

Nieuws

Amerikaanse schrijver oorlogsboek op 9 maart in Museum Dorpsbehoud

04-03-2024

Op zaterdag 9 maart is James H. (Jim) Keeffe III te vinden in Museum Dorpsbehoud aan de V... Lees meer

Remembranceday 11-11- 2023

13-11-2023

Het weer was Papendrecht goed gezind op 11 November, de dag dat in veel landen het einde v... Lees meer

ZOMERAVONDCONCERT MET SMOY GROOT SUCCES.

28-08-2023

Vrijdagavond 25 augustus: in de muziektent een optreden van de geweldige Coverband SMOY, o... Lees meer

Fotobank