Stichting Dorpsbehoud Papendrecht
Papendrecht, een dorpsgezicht waard!

De Ertepeller

Op 28 januari 1978 werd op de hoek Weteringsingel/Veerweg het bronzen beeld ‘de Ertepeller’ onthuld door toenmalig burgemeester Soetendal.

AaichieBij de plaatsing van het beeld werd een oorkonde ingemetseld met de volgende beschrijving:

‘Het beeld bedoelt het zinnebeeld te zijn van alle Papendrechters en van de saamhorigheid der inwoners van deze gemeente. Dit historisch symbool is als volgt ontstaan. In het hierbij ingesloten boek ‘Papendrecht, dorp aan de rivier’ heeft de plaatselijke historicus, de heer Drs. H.A. Visser, gegevens over de naam ‘Ertepellers’, zowel als over de geaardheid van de daarmee aangeduide bevolking, aangedragen.
Naar aanleiding daarvan is in de Raad van Elf van de ‘Folkloristische Stads carnavals Stichting De Ertepellers’ het plan voor dit beeld geboren. Over de vormgeving heeft de Vorst der Stichting, de heer J.J.W. Marks, zijn ideeën ontvouwd. Aan de hand daarvan is aanvankelijk een tekening gemaakt door de heer C.M.A. Waaijer, destijds eveneens lid van de Raad van Elf. Het definitieve ontwerp en het model van het beeld is later vervaardigd door de heer Marks, geboren op 10 september 1912 te Waalwijk en sedert 1963 inwoner van Papendrecht.

De kenmerkende elementen van het beeld kunnen als volgt worden samengevat.
‘De Ertepeller’ is een eenvoudige man. Hij zit op een stoel, met een mandje op zijn knieën, waarin hij de erwten pelt. Uit zijn enigszins gebogen gestalte spreekt een zekere dienstvaardigheid. Een glimlach op zijn gezicht laat zien dat hij zijn eenvoudig werk met tevredenheid verricht. Hij zit op een proportioneel te zwaar voetstuk, waarmee zijn ernstige geloofsovertuiging wordt uitgedrukt. De grote en duidelijke letters op dat voetstuk houden verband met de eerlijke wijze, waarop hij voor zijn overtuiging uitkomt.
De ‘FSCS De Ertepellers’ heeft het initiatief genomen tot het oprichten van het beeld en door zelfwerkzaamheid een groot deel van de benodigde gelden bijeengebracht. Zo werden belangeloos enige honderden gipsen beeldjes als miniatuur van dit standbeeld vervaardigd, waarvan de geldelijke opbrengst tevens het aandeel vormde van de Papendrechtse bevolking bij het tot stand komen van het grote beeld. Behalve een subsidie van de gemeente Papendrecht, droegen ook de samenwerkende industrieën in Papendrecht (SIP) een belangrijk deel in de kosten bij. Het beeld werd gegoten door Bronsgieterij Fa. Sillen te Swalmen (lb). Het plaatselijke aannemersbedrijf Visser en Smit maakte kosteloos de sokkel, als extra bijdrage bij het tot stand komen van dit echt-Papendrechtse standbeeld’.

Door de werkzaamheden op en rond Winkelcentrum de Meent staat hij sinds 11-11-2003 in het grasveld naast de muziektent aan de Eilandstraat.

In de loop der jaren zijn door wijlen Gert Verschoor, aannemer te Papendrecht, honderden gipsen Ertepellers gemaakt, die hun weg hebben gevonden door de hele wereld..

Sinds 2014 worden de beeldjes in eigen beheer door Stichting Dorpsbehoud Papendrecht vervaardigd.

Met uw aankoop steunt u het werk van Stichting Dorpsbehoud Papendrecht.

Nieuws

Drukke signeersessie

09-03-2024

Drukke signeersessie in Museum Dorpsbehoud. De aankondiging, dat Jim Keeffe op zaterdag 9... Lees meer

Amerikaanse schrijver oorlogsboek op 9 maart in Museum Dorpsbehoud

04-03-2024

Op zaterdag 9 maart is James H. (Jim) Keeffe III te vinden in Museum Dorpsbehoud aan de V... Lees meer

Remembranceday 11-11- 2023

13-11-2023

Het weer was Papendrecht goed gezind op 11 November, de dag dat in veel landen het einde v... Lees meer

Fotobank