Stichting Dorpsbehoud Papendrecht
Papendrecht, een dorpsgezicht waard!

Tentoonstelling 40 jaar Dorpsbehoud geopend.

22-07-2023

Op zaterdag 22 juli, precies 40 jaar na de oprichting in 1983, werd in Museum Dorpsbehoud de jubileumtentoonstelling geopend met als titel: Veertig jaar Dorpsbehoud(en), ’t was een hôôp werk!
Vrijwilligers en andere genodigden verzamelden zich in het museum om getuige te zijn van die opening en zoals altijd bleek het museum eigenlijk te klein voor zo’n bijeenkomst.
Voorzitter en mede-oprichter Margré van Wijngaarden vertelde in vogelvlucht over de vele activiteiten in die 40 jaar, maar ook over hoe het begon in 1981, toen het Oosteind met sloop werd bedreigd en zij haar eerste bezwaarschrift schreef, de eerste van een lange reeks. Dit uiteindelijk uitmondde in de oprichting van Stichting Dorpsbehoud in 1983 door medestrijders Riek van Blokland-Visser (centrumplannen, o.a. Veerweg 51) en Marijke Rolloos-Meeldijk (dijkverzwaring Papendrecht-West). Helaas was het onmogelijk om alle activiteiten van de afgelopen veertig jaar te noemen en die helaas ook niet allemaal konden worden getoond, want ‘dan hadden we het Rijksmuseum wel kunnen afhuren’. Die optie is om meer dan een reden niet gekozen. Ook werd stilgestaan bij de medewerking en financiële steun van donateurs, vrijwilligers, het bedrijfsleven, de Rabobank, De S.I.P. (Samenwerkende Industrieën Papendrecht) en de hulp bij het opknappen van de muziektent en het museum van CSG De Keijzerweerd.

Bij het samenstellen van de tentoonstelling kwamen herinneringen boven aan de vele mensen, die Dorpsbehoud zo’n warm hart toedroegen, maar er helaas niet meer zijn. Ze worden niet vergeten!
Het belang van bestuur en vrijwilligers werd genoemd, ‘het enige kapitaal, waar de belastingdienst geen vat op heeft’ maar ook zorgen over de toekomst vanwege hoge onderhoudskosten van het in 1920 gebouwde pand. Maar ook leuke plannen wordt aan gewerkt, (Kllk hier voor de volledige toespraak).

Wethouder Van der Borg bood namens de gemeente een jubileumcheque van € 200,-- aan, vergezeld van waarderende woorden voor het werk van Dorpsbehoud.
Burgemeester Van Driel wilde aansluitend ook nog wat zeggen. Na veel lovende woorden aan de stichting in het algemeen en de voorzitter in het bijzonder, kreeg die de zilveren erepenning van de gemeente Papendrecht opgespeld. De voorzitter was hier even sprakeloos van (schrijf de datum op).

Aansluitend werden de eerste jubileumcadeautjes uitgereikt aan:
-Gert van Wijngaarden (oudste zoon van Herman van Wijngaarden en Marigje van Wijngaarden-Vink) als eerbetoon aan hun beider overleden ouders, die de 1e donateur waren en de stichting financieel en op alle mogelijke manieren hebben gesteund;
-Arie Vergeer( de tweede donateur en al donateur nog voordat de oprichtingsakte was getekend);
-Harmen en Marieke (kinderen van de voorzitter, die beide al voor hun geboorte ‘aanwezig waren’ bij interviews en reizen naar de Provincie.

Met het weghalen van een kleed werd de prachtige (door Theo Viveen ontworpen) poster op het buitenbord onthuld. Het bleef nog lang gezellig op de Veerdam 6.

Voor meer foto's: klik hier

Terug naar overzicht

Nieuws

Tentoonstelling ”Zij betaalden de hoogste prijs!!” geopend.

08-07-2024

Op zaterdag 6 juli werd de tentoonstelling “Zij betaalden de hoogste prijs’ in Museum Dorp... Lees meer

Zij betaalde de hoogste prijs!!

26-06-2024

In Museum Dorpsbehoud is van 6 juli tot en met eind december 2024 een nieuwe tentoonstelli... Lees meer

Geslaagd Zomeravondconcert op 31 mei.

03-06-2024

't Blijft altijd spannend: kunnen we doorgaan of moeten we het afgelasten? De diverse weer... Lees meer

Fotobank