Stichting Dorpsbehoud Papendrecht
Papendrecht, een dorpsgezicht waard!

(231) Weer naar school – 2

02-09-2015

De dames Jo Mechelse-van Wijngaarden (bijna 91)  en Mais van Wijngaarden-Vink (92)  zijn al vriendinnen vanaf de lagere school en haalden onlangs weer herinneringen op aan hun jeugd.

Zij deden dat deze keer mede aan de hand van het boek ‘Wèr blaif de taid in Papendrecht’, waarin de herinneringen van Jo, haar zus Corrie en broer Jacob, door Suze Mechelse (dochter van Jo) zijn vastgelegd.

Suze schrijft o.a. in haar boek:’In de hoogste klas probeerde meester Danes een vreemde taal aan de kinderen te leren. Hij was er – in 1935 - van overtuigd dat Esperanto over 10 of 15 jaar de nieuwe wereldtaal zou worden. (Esperanto is speciaal ontworpen om mensen uit verschillende culturen met elkaar te laten communiceren. Het is gemakkelijker te leren dan welke nationale taal ook, door de grote regelmatigheid en simpele grammatica. Daarbij is de taal politiek neutraal wat ervoor zorgt dat eventuele nationale belangen tussen partijen buiten spel worden gezet. Dit zorgt ervoor dat de sprekers op gelijkwaardige voet met elkaar kunnen communiceren in het Esperanto. Esperanto wil een taal zijn die mensen leren naast hun eigen regionale en/of nationale taal, om te kunnen communiceren in de internationale wereld. Het wil dus uitdrukkelijk niet andere talen verdringen of vervangen). De hele klas schaterde toen hij met de les begon. De 1e zin was: La moesa esta grisa oftewel: de muis is grijs. De taallessen werden geen succes, maar Jo kent die regel nog steeds uit het hoofd’.

Behalve herinneringen van Jo, Corrie en Jacob staan er in het boek heel veel foto’s, die door Jo en Mais goed zijn bekeken.

Zoals de foto van vandaag, gemaakt op 14 oktober 1935, van hun klas/schoolgenoten op de Oostelijke Christelijke school op ’t Oostend.

Achteraan de onderwijzers Kooijman (links)  en J. Danes (hoofd der school).

Verder staand v.l.n.r: 1…,  2…, 3…,4…, 5 Corrie van Wijngaarden,6…..

Linkse rij banken van voor naar achter en v.l.n.r.: 1…...,  Piet Vink; 2. Jacob van Wijngaarden,…..Besemer; 3.,  Mais Vink; 4.…., ….

Rechtse rij banken van voor naar achter en v.l.n.r.: 1.Riet de Borst,  Pleuntje Kooij;  2. Marie Besemer, Willy de Borst; 3…Kooij, Marrie de Borst; 4.Jannie de Borst, Jo van Wijngaarden; 5.Cor Vink, Marrie Dekker.

Het lukte de dames niet om de namenlijst compleet te maken, maar ’t ging dan ook om een foto van 80 jaar geleden! Veel van hun klas/schoolgenootjes zijn helaas al overleden. Zou er nog iemand zijn die ontbrekende namen wel weet?  (wordt vervolgd). 

Foto: De drie hoogste klassen van de Christelijke Oostelijke School op een foto van 14 oktober 1935. Er zaten drie klassen in één lokaal. Hoofd der school was de heer J. Danes, onderwijzer de heer Kooijman. 

Terug naar overzicht

Nieuws

Remembranceday 11-11- 2023

13-11-2023

Het weer was Papendrecht goed gezind op 11 November, de dag dat in veel landen het einde v... Lees meer

ZOMERAVONDCONCERT MET SMOY GROOT SUCCES.

28-08-2023

Vrijdagavond 25 augustus: in de muziektent een optreden van de geweldige Coverband SMOY, o... Lees meer

Tentoonstelling 40 jaar Dorpsbehoud geopend.

22-07-2023

Op zaterdag 22 juli, precies 40 jaar na de oprichting in 1983, werd in Museum Dorpsbehoud ... Lees meer

Fotobank