Stichting Dorpsbehoud Papendrecht
Papendrecht, een dorpsgezicht waard!

(166) Dijkvisie - 5

04-06-2014

De eensgezindheid, waarmee op 12 december 2013 de Ontwerp Dijkvisie door de gemeenteraad werd vastgesteld, was 30 jaar geleden ver te zoeken.

We waren met Ken uw Dorp op 26 februari gebleven bij de bebouwing van het Oosteind en de Matena, die uiteindelijk behouden kon blijven mede dankzij een procedure, die door ondergetekende tot en met de Raad van State werd gevoerd.

Het resultaat was prachtig, maar die procedure kostte niet alleen veel tijd maar ook veel geld. Aangeraden werd dan ook voor deze activiteiten een stichting of vereniging in het leven te roepen. Op 23 juli 1983 werd de Stichting Dorpsbehoud Papendrecht opgericht.

Een van de eerste activiteiten van het bestuur was aandacht vragen bij de gemeente voor Bosch 50/52, een karakteristieke langgevelboerderij met klompenhok, rieten dak met wolfseind en hooiluiken aan de dijkkant. Het pand stond leeg na het overlijden van de laatste eigenaar Harme Dekker. Het toenmalig gemeentebestuur was van plan een sloopvergunning af te geven voor de oude boerderij. Volgens het ‘Cityplan’, waarin de ‘visie’ van de gemeente over het centrum stond beschreven, zouden zo goed als alle oude panden moeten wijken voor eigentijdse bebouwing. Dorpsbehoud kreeg dan ook een afwijzing op het verzoek voor behoud van de boerderij.

Het bestuur legde zich hier niet bij neer en riep de hulp in van de Stichting Historisch Boerderij Onderzoek, onderdeel van het Openluchtmuseum te Arnhem. Een medewerker van de SHBO kwam naar Papendrecht om de boerderij te bekijken. Tijdens deze inspectie werden diverse bouwkundige bijzonderheden ontdekt, die het de moeite waard maakten om de hele boerderij op tekening vast te leggen. De gegevens en tekeningen werden opgeslagen in het Openlucht Museum. 

De resultaten van het onderzoek werden op ons verzoek naar het gemeentebestuur gestuurd met een verzoek dit bijzondere pand te behouden. Ten gemeentehuize was men hier zo van onder de indruk, dat de sloopvergunning werd ingetrokken.

Dorpsbehoud diende vervolgens een verzoek in bij de gemeente om de boerderij te kopen teneinde er een museum in te vestigen, maar dat ging de gemeente een stap te ver. Aangezien Dorpsbehoud zelf geen geld had om het pand te kopen bleef het nog een poosje spannend, maar gelukkig werd het pand verkocht. De nieuwe eigenaren gingen vervolgens enthousiast aan de slag om er een woonhuis van te maken.

In datzelfde jaar werden zowel het Hoogheemraadschap, de Coördinatie Commissie Dijkverzwaring als de gemeente Papendrecht verzocht meer en heldere informatie over de dijkverzwaring te geven, aan welk verzoek werd voldaan. (wordt vervolgd).

20140604.jpgFoto: De boerderij Bosch 50-52 werd – mede dankzij Dorpsbehoud - uiteindelijk niet gesloopt. 

Terug naar overzicht

Nieuws

Remembranceday 11-11- 2023

13-11-2023

Het weer was Papendrecht goed gezind op 11 November, de dag dat in veel landen het einde v... Lees meer

ZOMERAVONDCONCERT MET SMOY GROOT SUCCES.

28-08-2023

Vrijdagavond 25 augustus: in de muziektent een optreden van de geweldige Coverband SMOY, o... Lees meer

Tentoonstelling 40 jaar Dorpsbehoud geopend.

22-07-2023

Op zaterdag 22 juli, precies 40 jaar na de oprichting in 1983, werd in Museum Dorpsbehoud ... Lees meer

Fotobank