Stichting Dorpsbehoud Papendrecht
Papendrecht, een dorpsgezicht waard!

Herdenking Watersnood 1953

23-01-2023

Op 1 februari 2023 is het precies 70 jaar geleden, dat Nederland werd getroffen door de watersnood.
De afgelopen weken is hieraan in de media al aandacht besteed, waarbij – terecht – de aandacht vooral naar Zeeland gaat, deze provincie werd immers het zwaarst getroffen.

Maar ook in Papendrecht brak de dijk door over een lengte van 80 meter in die rampzalige nacht van 1 februari 1953.
Omdat er toen nog niet zoveel mensen in de Papendrechtse polder woonden, konden de meesten tijdig worden geëvacueerd. Toch vielen er twee slachtoffers: de 46-jarige Aart Willem Veth, vader van 7 kinderen en de 1-jarige Greetje Kraal. Daarnaast vele stuks (klein)vee en veel materiële schade voor bijna alle inwoners.
Het enorme gat in de dijk werd in 5 dagen tijd gedicht. Een gigantische operatie, waaraan militairen en inwoners deelnamen, die zandzakken vulden, transportbedrijven uit Papendrecht en omgeving, die complete vrachten zand en klei stortten.
Het zou 6 weken duren, voordat het ‘Watermesien (gemaal aan de Noordhoek 14) al het water uit de polder had gemalen.

In Papendrecht wordt op 1 februari a.s. deze zwarte periode uit de geschiedenis als volgt herdacht:
’s Morgens om 09.30 uur: Namens de gemeente en Stichting Dorpsbehoud worden bloemen gelegd bij de dijkpaal aan de Noordhoek, het officiële herdenkingsmonument.
Aansluitend een korte bijeenkomst in de raadzaal van de gemeente, waar enkele toespraken zullen worden gehouden en het muziekstuk Dijkwerken van Excelsior ten gehore zal worden gebracht met bijbehorende PowerPointpresentatie.
In de hal van het gemeentehuis zijn o.a. een schilderij van de dijkdoorbraak en een beknopte PowerPointpresentatie te zien (materialen beschikbaar gesteld door Stichting Dorpsbehoud Papendrecht).
In de bibliotheek een grote overzichtskaart en boeken over de watersnood.

In Museum Dorpsbehoud is vanaf zaterdag 4 februari de tentoonstelling ‘Watersnood 1953, het herdenken waard’ te zien. Met kranten uit die periode, foto’s van o.a. het gehele getroffen gebied en de herstelwerkzaamheden.
In de leeszaal een verzameling artikelen van Ken uw Dorp met indringende verhalen.
Museum Dorpsbehoud is open op zaterdag van 14 – 16 uur, de toegang is gratis.
De tentoonstelling is te zien van 4 februari t/m 24 juni 2023.

Terug naar overzicht

Nieuws

Remembranceday 11-11- 2023

13-11-2023

Het weer was Papendrecht goed gezind op 11 November, de dag dat in veel landen het einde v... Lees meer

ZOMERAVONDCONCERT MET SMOY GROOT SUCCES.

28-08-2023

Vrijdagavond 25 augustus: in de muziektent een optreden van de geweldige Coverband SMOY, o... Lees meer

Tentoonstelling 40 jaar Dorpsbehoud geopend.

22-07-2023

Op zaterdag 22 juli, precies 40 jaar na de oprichting in 1983, werd in Museum Dorpsbehoud ... Lees meer

Fotobank